WOHINDO

Pasul 6: Obtinerea Confirmarii de la Sozialamt sau de la Jobcenter

Apoi trebuie să depuneți formularul 2 completat (pentru desemnarea formularelor, consultați etapa 1) personal la agenția de prestații sociale cât mai curând posibil. Biroul va verifica dacă apartamentul este adecvat. Clienții Job Center pot depune în același timp formularul 3 completat. Dacă apartamentul corespunde cerințelor, veți primi o confirmare.

Preluarea garantiei sau a parti sociale ale asociatiei de locatari

Pentru majoritatea apartamentelor, trebuie plătitǎ o garanție înainte sau în momentul mutării. Aceasta este o asigurare pentru proprietar în cazul în care chiria nu este plătită sau apartamentul este grav deteriorat. Dacă totul este în ordine atunci când vă mutați, garanția va fi returnatǎ. În cazul apartamentelor in asociatie de locatari, trebuie cumpărată o cotă socială. Pentru aceasta puteți solicita un împrumut de la furnizorul dumneavoastră de prestații sociale. Pentru clienții Jobcenter, formularul 3 este important în acest context.

Vă rugăm să solicitați furnizorului dumneavoastră de prestații să confirme acceptarea garantiei.