WOHINDO

Допълнителни консултантски центрове

За бежанци

Flüchtlingsberatung der Diakonie

Съвети и помощ по миграционни и социални въпроси преди, по време и след процедурата за получаване на убежище: Дъблин III, необяснен престой, здраве, преразпределение
Пон. 13.00 – 16.00 ч. и Чет. 9.00 – 12.00 ч.
2. Етаж в Haus der Diakonie, Rolandstraße 10, 44145 Dortmund
0231 8494621
migration@diakoniedortmund.de

lokal willkommen

Посредничество и съпровождане на доброволци Подкрепа на бежанците при интеграцията в областта след преместването от преходните съоръжения
Пон. и Пет. 9.00 – 12.00 ч., Вт. 13.00 – 16.00 ч., Чет. 14.00 – 17.00 ч., и при предварително уговорен час, Ср.- затворено
www.lokalwillkommen.dortmund.de
В общините Aplerbeck и Brackel
Brackeler Hellweg 146, 44309 Dortmund
lokalwillkommen.ba@stadtdo.de
В общините Hörde и Hombruch
Schildplatz 7, 44263 Dortmund
lokalwillkommen.hh@stadtdo.de
В общините Mengede и Huckarde
Westerfilder Straße 54, 44357 Dortmund
lokalwillkommen.mh@stadtdo.de

Projekt Ankommen e.V.

Придружаване и подкрепа: Доброволци например помагат при административни процедури, като помощ при попълване на формуляри, подпомагане при търсенето на ново жилище.
Помощ при преместване: Мебели могат да бъдат превозени със собствен ван на сдружението, взети и предадени на бежанци до новото им местоживеене.
Вт. 17.00 – 19.00 ч. и Ср. 17.00 – 19.00 ч.
Heinrichstraße 1, 44137 Dortmund
sachspenden@projekt-ankommen.de
www.projekt-ankommen.de

Train of Hope e.V.

Подпомагане при търсене на жилище и обзавеждане.
www.trainofhope-do.de
www.facebook.com/TrainOfHope.Dortmund
www.facebook.com/groups/882281055187124/
Arbeitskreis Rat und Tat
Консултации на различни езици, помощ при попълване на документи, придружаване до различни учреждения, информация по ежедневни въпроси
Пон., Ср. и Чет. 14.00 – 18.00 ч.
Münsterstraße 54, 44145 Dortmund
kontakt@trainofhope-do.de
Frauentreff
Бежанци и доброволците се събират на чаша кафе и сладкиш, за да обменят опит.
Съб. 15.00 – 18.00 ч.
Arbeitskreis Gays Oriental
Ние предлагаме срещи, различни дейности, работни семинари, както и екскурзии за LGBTIQ* бежанци в защитено пространство
go@trainofhope-do.de

Multikulturelles Forum e.V. – Flüchtlingsberatung

Подпомагане в процедурата за предоставяне на убежище, помощ при лични проблеми, ръководство за обща ориентация, помощ при работа с властите, помощ при попълване на формуляри, информация и помощ при въпроси за убежище, пребиваване и социални въпроси
Лице за контакт: г-жа Demirkol
Пон. до Пет. 9.00 – 12.00 ч., както и при уговорен час
Friedensplatz 7, 44135 Dortmund
0231 28860736
demirkol@multikulti-forum.de
www.multikulti-forum.de

За гражданите на ЕС

Ökumenische Anlaufstelle für EU-Zuwander/innen „Willkommen Europa“

Безплатни съвети и подкрепа (на майчин език) по теми за живота в Дортмунд, пазара на труда, тестове по компетентност, курсове по немски език, за семейство.
Пон. 12.30 – 16.00 ч. (Български и Румънски),
Втр. 10.00 – 12.00 ч. (Испански, италиански, полски, английски и други езици на ЕС),
Ср. 9.30 – 11.30 ч. (Български и Румънски)
Braunschweiger Straße 31 – 33, 44145 Dortmund
www.willkommen-europa-dortmund.de
Muttersprachliche Familienbegleiter/innen
Безплатни съвети и подкрепа (на майчин език) за румънски и български семейства по въпроси за живота в Дортмунд, помощ при намирането на място в детски градини или регистрация в училище, съвети по въпроси, свързани с бременността, образование, здраве и хранене, придружаване до различни институции, информационни събития
Пон. 12.30 – 16.00 ч. (Български и Румънски) и при предварително уговорен час
Braunschweiger Straße 31 – 33, 44145 Dortmund
www.willkommen-europa-dortmund.de/die-beratungsstelle/team-familie

За граждани на ЕС и за бежанци

Projekt Stadtteilmütter und –väter

Придружаване на майчин език на емигранти до различни институции
Лице за контакт: Г-жа Tadus
0231 28664930
tadus@diakoniedortmund.de

Projekt „Interkulturelle Lotsen“ der Auslandsgesellschaft.de gGmbH

Образование и съпътстваща помощ в ежедневието около теми за регистрация и жилищни въпроси, здравеопазване и социалната система, образование, избор на кариера и др.. Придружаване до различни институции и устни преводи, както и помощ при търсене на жилища и мебелиране, което може да бъде осигурено само в рамките на съществуващия капацитет.
Активна помощ за намиране на жилище, за съжаление, не е възможна.
Чет. 10.00 – 13.00 ч. и с уговорен час при г-н Matthias Mertes (на немски)
Lotsenbüro, Steinstraße 48, 44147 Dortmund
0231 8380072 или 0231 8380073
mertes@auslandsgesellschaft.de und plum@auslandsgesellschaft.de

Marhaba Café im Dietrich-Keuning-Haus Dortmund

HПомощ и съвети за новодошли, както и помощ за самопомощ и самостоятелна заетост в ежедневния живот на мъже, жени, семейства, деца и юноши
Лице за контакт: Г-жа El-Mafaalani
Вт., Ср. и Пет. 17.00 – 20.00 ч.
Dietrich-Keuning-Haus, Leopoldstraße 50, 44147 Dortmund
0231 5025151
dkh@dortmund.de
www.dortmund.de/de/freizeit_und_kultur/dietrich_keuning_haus/start_dkh/index.html

Soziale Fachberatung (Социално консултиране) und Flüchtlingsberatung der Caritas

Социално консултиране (независимо от националността и статута на пребиваване) и Консултативна служба за бежанци на Каритас (за търсещите убежище и толерирани) подпомагат работата със Социалните служби, Бюрото по заетостта и Службата за имиграция и други органи, както с наемодатели, доставчици на енергия и др. Активна помощ за намиране на жилище, за съжаление, не е възможна.
Soziale Fachberatung (Социално консултиране)
За всички, които търсят съвет: Пон., Вт. и Пет. 9.00 – 11.00 ч.
Osterlandwehr 12 – 14, 44145 Dortmund
0231 8610800
bmaerz@caritas-dortmund.de
Flüchtlingsberatung (Консултативна служба за бежанци)
За търсещи убежище и толерирани: Вт. 9.00 – 11.00 ч. за предпочитане с предварително уговорен час.
Osterlandwehr 12 – 14, 44145 Dortmund
0231 8610800
fluechtlingsberatung@caritas-dortmund.de

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)

Безплатни съвети за имигранти от 27-годишна възраст, които са нови в Германия и имат намерение да се установят тук за постоянно и се нуждаят от подкрепа във всички ежедневни въпроси (напр. Курсове по немски, училище, образование, професия, признаване на чуждестранни степени, въпроси за пребиваване, икономически въпроси, брак, партньорство, семейство, здравни въпроси

Planerladen e.V.

Лице за контакт: Г-жа Çalışkan
Ср. 9.30 – 12.30 ч. без уговорен час, Вт. и Чет., само с предварително уговорен час
Schützenstraße 42, 44147 Dortmund
0231 8820967
caliskan@planerladen.de
www.planerladen.de/migrationsberatung.html

Deutsches Rotes Kreuz KV Dortmund e.V.

Вт. 9.00 – 12.00 ч. и Чет. 13.00 – 15.00 ч., и с предварително уговорен час
Beurhausstraße 71, 44137 Dortmund
0231 18100
migrationsberatung@drk-dortmund.de
www.drk-dortmund.de/migrationsberatung

AWO Unterbezirk Dortmund

www.awo-dortmund.de
Местоположение Klosterstraße
Лице за контакт: Г-жа д-р. Cankay-Bayar, г-жа Bornschlegl, г-н Arslan
Klosterstraße 8 – 10, 44135 Dortmund
Д-р. Cankay-Bayar: Пон. 9.00 – 12.00 ч.
0231 9934202
s.cankay-bayar@awo-dortmund.de
Bornschlegl: Вт. 14.00 – 17.00 ч.
0151 58439894
c.bornschlegl@awo-dortmund.de
Arslan: Чет. 14.00 – 17.00 ч.
0151 270093692
h.arslan@awo-dortmund.de
Местоположение Speicherstraße
Ansprechpersonen: Herr Bauernfeind
Speicherstraße 56, 44147 Dortmund
Чет. 9.00 – 12.00 ч.
0151 41473179
b.bauernfeind@awo-dortmund.de

Caritas

Лице за контакт: Г-жа Soballa и г-жа Alexandre
С предварително запазен час
Bernhard-März-Haus, Osterlandwehr 12 – 14, 44145 Dortmund
0231 8610800
www.caritasdortmund.de/beratung ...

Diakonie

Пон. 9.00 – 12.00 ч. и Чет. 13.00 – 16.00 ч.
2. Етаж в Haus der Diakonie, Rolandstraße 10, 44145 Dortmund
0231 8494621
migration@diakoniedortmund.de
www.diakoniedortmund.de

Stadtteil-Schule

Лице за контакт: Г-жа Frohnert
Пон. до Чет. 10.00 – 19.00 ч. за предпочитане с предварително уговорен час.
Oesterholzstraße 120, 44145 Dortmund
0160 99261843
gfrohnert@stadtteil-schule.de

IN VIA Jugendmigrationsdienst

Безплатно консултиране за младежи на възраст между 12 и 27 години, които живеят в Дортмунд и се нуждаят от съвет и подкрепа в случай на въпроси и трудности (напр. посещение на езиков курс, посещаване на училище, търсене на обучение, обучение, професионално обучение, признаване на чуждестранни степени, помощни средства, лични и семейни въпроси)
info.jmd@invia-dortmund.de
Местоположение Propsteihof
Лице за контакт: Г-жа Kurz и г-жа Slisko
Пон. 9.00 – 12.00 ч., Чет. 9.00 – 12.00 ч. и 14.00 – 17.00 ч., и с предварително уговорен час.
Propsteihof 10, 44137 Dortmund
0231 1848142 или 0231 1848143
Местоположение Münsterstraße
Лице за контакт: Г-жа Fischbuch
 Пон., Вт., Чет. и Пет. от 9.30 – 13.00 ч.
Münsterstraße 57, 44145 Dortmund
0231 98128718