WOHINDO

Weitere Anlauf- und Beratungsstellen

Допълнителни консултантски центрове

 

За бежанци

Flüchtlingsberatung der Diakonie

Съвети и помощ по миграционни и социални въпроси преди, по време и след процедурата за получаване на убежище: Дъблин III, необяснен престой, здраве, преразпределение
 
Четвъртък 9:00-12:00 ч
  2. Етаж в Haus der Diakonie, Rolandstraße 10, 44145 Dortmund
  0231 8494621
  migration@diakoniedortmund.de

lokal willkommen

Посредничество и съпровождане на доброволци Подкрепа на бежанците при интеграцията в областта след преместването от преходните съоръжения
  Пон. и Пет. 9.00 – 12.00 ч., Вт. 13.00 – 16.00 ч., Чет. 14.00 – 17.00 ч., и при предварително уговорен час, Ср.- затворено
  www.lokalwillkommen.dortmund.de
В общините Aplerbeck и Brackel
  Brackeler Hellweg 146, 44309 Dortmund
  lokalwillkommen.ba@stadtdo.de
В общините Hörde и Hombruch
  Schildplatz 7, 44263 Dortmund
  lokalwillkommen.hh@stadtdo.de
В общините Mengede и Huckarde
  Westerfilder Straße 54, 44357 Dortmund
  lokalwillkommen.mh@stadtdo.de

Projekt Ankommen e.V.

Придружаване и подкрепа: Доброволци например помагат при административни процедури, като помощ при попълване на формуляри, подпомагане при търсенето на ново жилище.
Помощ при преместване: Мебели могат да бъдат превозени със собствен ван на сдружението, взети и предадени на бежанци до новото им местоживеене.
 
Понеделник-сряда 8:00-16:00 ч. , четвъртък 8:00-17:00 ч. , петък 8:00-12:00 ч
  Elizabethstraße 5, 44139 Dortmund
 

sachspenden@projekt-ankommen.de

­kontakt@projekt-ankommen.de

  www.projekt-ankommen.de

Train of Hope e.V.

Подпомагане при търсене на жилище и обзавеждане.
  www.trainofhope-do.de
www.facebook.com/<wbr />TrainOfHope.<wbr />Dortmund
www.facebook.com/<wbr />groups/<wbr />882281055187124/
Arbeitskreis Rat und Tat
Консултации на различни езици, помощ при попълване на документи, придружаване до различни учреждения, информация по ежедневни въпроси
  Пон., Ср. и Чет. 14.00 – 18.00 ч.
  Münsterstraße 54, 44145 Dortmund
  kontakt@trainofhope-do.de
Frauentreff
Бежанци и доброволците се събират на чаша кафе и сладкиш, за да обменят опит.
  Съб. 15.00 – 18.00 ч.
Arbeitskreis Gays Oriental
Ние предлагаме срещи, различни дейности, работни семинари, както и екскурзии за LGBTIQ* бежанци в защитено пространство
  go@trainofhope-do.de

Multikulturelles Forum e.V. – Flüchtlingsberatung

Подпомагане в процедурата за предоставяне на убежище, помощ при лични проблеми, ръководство за обща ориентация, помощ при работа с властите, помощ при попълване на формуляри, информация и помощ при въпроси за убежище, пребиваване и социални въпроси
Лице за контакт: г-жа Demirkol
 
Понеделник-четвъртък 9:00-16:00 ч
  Friedensplatz 7, 44135 Dortmund
  023128860730
  demirkol@multikulti-forum.de
  www.multikulti-forum.de

 

 

 

 

 

 

 

За гражданите на ЕС

Ökumenische Anlaufstelle für EU-Zuwander/innen „Willkommen Europa“

Безплатни съвети и подкрепа (на майчин език) по теми за живота в Дортмунд, пазара на труда, тестове по компетентност, курсове по немски език, за семейство.
  Пон. 12.30 – 16.00 ч. (Български и Румънски),
Втр. 10.00 – 12.00 ч. (Испански, италиански, полски, английски и други езици на ЕС),
Ср. 9.30 – 11.30 ч. (Български и Румънски)
  Braunschweiger Straße 31 – 33, 44145 Dortmund
  www.anlaufstelle-willkommen-europa.de
Muttersprachliche Familienbegleiter/innen
Безплатни съвети и подкрепа (на майчин език) за румънски и български семейства по въпроси за живота в Дортмунд, помощ при намирането на място в детски градини или регистрация в училище, съвети по въпроси, свързани с бременността, образование, здраве и хранене, придружаване до различни институции, информационни събития
  Пон. 12.30 – 16.00 ч. (Български и Румънски) и при предварително уговорен час
  Braunschweiger Straße 31 – 33, 44145 Dortmund
  www.anlaufstelle-willkommen-europa.de/muttersprachliche-familienbegleitung

 

 

 

 

 

 

За граждани на ЕС и за бежанци

Projekt Stadtteilmütter und –väter

Придружаване на майчин език на емигранти до различни институции
Лице за контакт: Г-жа Tadus
  0231 28664930
  tadus@diakoniedortmund.de

Projekt „Interkulturelle Lotsen“ der Auslandsgesellschaft.de gGmbH

Образование и съпътстваща помощ в ежедневието около теми за регистрация и жилищни въпроси, здравеопазване и социалната система, образование, избор на кариера и др.. Придружаване до различни институции и устни преводи, както и помощ при търсене на жилища и мебелиране, което може да бъде осигурено само в рамките на съществуващия капацитет.
Активна помощ за намиране на жилище, за съжаление, не е възможна.
  Чет. 10.00 – 13.00 ч. и с уговорен час при г-н Matthias Mertes (на немски)
  Lotsenbüro, Steinstraße 48, 44147 Dortmund
  0231 8380072 или 0231 8380073
  mertes@auslandsgesellschaft.de und plum@auslandsgesellschaft.de

Marhaba Café im Dietrich-Keuning-Haus Dortmund

HПомощ и съвети за новодошли, както и помощ за самопомощ и самостоятелна заетост в ежедневния живот на мъже, жени, семейства, деца и юноши
Лице за контакт: Г-жа El-Mafaalani
  Вт., Ср. и Пет. 17.00 – 20.00 ч.
  Dietrich-Keuning-Haus, Leopoldstraße 50, 44147 Dortmund
  0231 5025151
  dkh@dortmund.de
  www.dortmund.de/de/freizeit_und_kultur/dietrich_keuning_haus/start_dkh/index.html

Soziale Fachberatung (Социално консултиране) und Flüchtlingsberatung der Caritas

Социално консултиране (независимо от националността и статута на пребиваване) и Консултативна служба за бежанци на Каритас (за търсещите убежище и толерирани) подпомагат работата със Социалните служби, Бюрото по заетостта и Службата за имиграция и други органи, както с наемодатели, доставчици на енергия и др. Активна помощ за намиране на жилище, за съжаление, не е възможна.
Soziale Fachberatung (Социално консултиране)
 
  Osterlandwehr 12 – 14, 44145 Dortmund
  023172601400
  bmaerz@caritas-dortmund.de
Flüchtlingsberatung (Консултативна служба за бежанци)
  Osterlandwehr 12 – 14, 44145 Dortmund
  023172601409
  fluechtlingsberatung@caritas-dortmund.de

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)

Безплатни съвети за имигранти от 27-годишна възраст, които са нови в Германия и имат намерение да се установят тук за постоянно и се нуждаят от подкрепа във всички ежедневни въпроси (напр. Курсове по немски, училище, образование, професия, признаване на чуждестранни степени, въпроси за пребиваване, икономически въпроси, брак, партньорство, семейство, здравни въпроси
 

Planerladen gGmbH

Лице за контакт: Г-жа Çalışkan
 
От вторник до четвъртък 9:30-15:30 ч
  Schützenstraße 42, 44147 Dortmund
  0231 8820967
  caliskan@planerladen.de
  www.planerladen.de/migrationsberatung.html

Deutsches Rotes Kreuz KV Dortmund e.V.

 
Вторник 9:00-11:00 и четвъртък 13:00-15:00
  Beurhausstraße 71, 44137 Dortmund
  0231 18100
  drk-dortmund.de/migration-und-integration
  www.drk-dortmund.de/migrationsberatung

AWO Unterbezirk Dortmund

  www.awo-dortmund.de
Местоположение Klosterstraße
Лице за контакт: Г-жа д-р. Cankay-Bayar, г-жа Bornschlegl, г-н Arslan
  Klosterstraße 8 – 10, 44135 Dortmund
  Д-р. Cankay-Bayar: Пон. 9.00 – 12.00 ч.
  0231 9934202
  s.cankay-bayar@awo-dortmund.de
  Bornschlegl: Вт. 14.00 – 17.00 ч.
  0151 58439894
  c.bornschlegl@awo-dortmund.de
  Arslan: Чет. 14.00 – 17.00 ч.
  0151 270093692
  h.arslan@awo-dortmund.de
Местоположение Speicherstraße
Ansprechpersonen: Herr Bauernfeind
  Speicherstraße 56, 44147 Dortmund
  Чет. 9.00 – 12.00 ч.
  0151 41473179
  b.bauernfeind@awo-dortmund.de

Caritas

Лице за контакт: Г-жа Soballa и г-жа Alexandre
  С предварително запазен час
  Bernhard-März-Haus, Osterlandwehr 12 – 14, 44145 Dortmund
  0231 8610800
  www.caritasdortmund.de/beratung ...

Diakonie

  Чет. 13.00 – 16.00 ч.
  2. Етаж в Haus der Diakonie, Rolandstraße 10, 44145 Dortmund
  0231 8494621
  migration@diakoniedortmund.de
  www.diakoniedortmund.de

Stadtteil-Schule

Лице за контакт: Г-жа Frohnert
  Пон. до Чет. 10.00 – 19.00 ч. за предпочитане с предварително уговорен час.
  Oesterholzstraße 120, 44145 Dortmund
  0160 99261843
  gfrohnert@stadtteil-schule.de
 

IN VIA Jugendmigrationsdienst

Безплатно консултиране за младежи на възраст между 12 и 27 години, които живеят в Дортмунд и се нуждаят от съвет и подкрепа в случай на въпроси и трудности (напр. посещение на езиков курс, посещаване на училище, търсене на обучение, обучение, професионално обучение, признаване на чуждестранни степени, помощни средства, лични и семейни въпроси)
  info.jmd@invia-dortmund.de
Местоположение Propsteihof
Лице за контакт: Г-жа Kurz и г-жа Slisko
 
От понеделник до четвъртък от 9:00 до 17:00 ч. , в петък от 9:00 до 12:00 ч
  Propsteihof 10, 44137 Dortmund
 

0231 1848142 или 0231 1848143
v.slisko@invia-dortmund.de
t.obrenovic@invia-dortmund.de

Местоположение Münsterstraße
Лице за контакт: Г-жа Fischbuc
 
Понеделник, вторник, четвъртък и петък, от 9:00 до 14:00 ч
  Münsterstraße 57, 44145 Dortmund
 

0231 98128718
e.fischbuch@invia-dortmund.de

Местоположение Rohdesdiek

Понеделник, 9:00-12:00 ч. , вторник и четвъртък, 9:00-17:00 ч