WOHINDO

3. Стъпка: Контакт с наемодателя

Ако сте намерили подходящо жилище, свържете се с наемодателя по телефона или по електронната поща. Посочете, кой апартамент е привлякъл вниманието ви и поискайте оглед. Най-добре е да отбележите предварително въпроси, за които няма достатъчно информация в обявата.

Отбележете името на наемодателя (или лицето, което ще присъства на посещението), точния адрес на апартамента, датата и часа на посещението и телефонен номер, ако имате важен въпрос или се наложи да преместите или откажете срещата.

В такъв разговор наемодателят също ще иска да получи първо впечатление от вас. На въпросите му трябва да се отговори честно, но не трябва да давате информация за:

  • Етнически произход
  • Здравен статус, бременност
  • Правни конфликти
  • Политическо отношение, партийна принадлежност
  • Членство в асоциацията на наемателите или профсъюз
  • Частен живот (интереси, хобита)

Ако искате да се свържете с наемодателя по телефона, но не се чувствате сигурни в езиковите си познания по немски език, потърсете помощ. Лица за връзка, които могат да ви помогнат, могат да бъдат намерени на www.wohindo.de/bg/weitere-anlauf-und-beratungsstellen.