WOHINDO

Комуникация със съответните социални органи

Уведомете на място ако сте при Дирекцията за социално подпомагане или принтирайте Формуляр 1, ако получавате обезщетение от Бюрото по труда (виж табелата, стр. 12) и изпратете попълненият формуляр до Бюрото. След което те ще проверят дали е налице необходимост от ново жилище. Ако това преместване се счита за необходимо, ще получите Формуляр 2*. Клиентите на Бюрото по труда също получават формуляри 3 и 4.

Формуляр 2 и Формуляр 3 се отнасят до конкретно жилище. Попълват се от вас и вашият бъдещ наемодател, като предложение, но преди да се подпише договор. Предложението се преглежда и ако е в рамките на допустимото, получавате потвърждение и може да подпишете договора. Формуляр 4 се отнася до депозита.

Процесът на комуникация е образно пресъздаден в следващата схема.

*Големите жилищни компании (Wohnungsgesellschaften) имат готови Оферти (Mietbescheinigungen), които съдържат необходимата информация и могат да заместят Формулар 2.

Формуляр 1 = Antrag (Teil 1) auf Zusicherung der Kosten für die neue Unterkunft
Формуляр 2 = Bescheinigung über ein Mietangebot
Формуляр 3 = Antrag (Teil 2) auf Zusicherung der Kosten für die neue Unterkunft
Формуляр 4 = Abtretungserklärung