WOHINDO

Комуникация със съответните социални органи

Комуникация със социалната служба

Преди да започнете да търсите жилище, трябва да поискате от социалната служба да потвърди, че преместването е необходимо. Ако получавате обезщетения от службата за социално подпомагане, уговорете си среща на място. Ако получавате обезщетения от бюрото по труда, разпечатайте пакета за преместване (за имената на формулярите вижте съседното информационно поле) и изпратете попълнения формуляр 1 в бюрото по труда. След това службата ще провери дали е необходимо преместване.

Формуляр 2 се отнася до конкретно предложение за жилище. Той ще бъде попълнен от Вас и Вашия бъдещ наемодател веднага след като сте намерили жилище, но преди да подпишете договора за наем. Социалната служба, от която получавате помощи ще използва този формуляр, за да провери дали апартаментът е подходящ. Едва когато получите потвърждение, че вашата социална служба признава апартамента за подходящ, можете да подпишете договора за наем. Формуляр 3 се отнася до депозита и разходите по преместването.

Процесът на комуникация с бюрото по труда е показан на схемата отсреща.

* Много големи фирми-собственици на недвижими имоти, които отдават под наем, разполагат с удостоверения за наем, които съдържат цялата необходима информация и могат да заменят формуляр 2.

Формуляр 1 = Antrag (Teil 1) auf Zusicherung der Kosten für die neue Unterkunft
Формуляр 2 = Bescheinigung über ein Mietangebot
Формуляр 3 = Antrag (Teil 2) auf Zusicherung der Kosten für die neue Unterkunft
Формуляр 4 = Abtretungserklärung