WOHINDO

7. Стъпка: Подписване на договор

След положителен отговор от страна на наемодателят нищо не пречи на сключването на договора за наем. Уредете си среща с наемодателя за подписване на договора.

Във всеки случай договора трябва да е писмен, тъй като устните споразумения по-късно могат да доведат до недоразумения. Прочетете внимателно договора, преди да го подпишете. В допълнение към него, трябва да бъде направен протокол за приемане, в като се изброяват всички дефекти и недостатъци в дома, след което се подписва и от двете страни. Ако някой дефект не е отбелязан предварително в протокола, примерно пукнатина в умивалника, наемодателят може да ви помоли да поправите щетите или да запази депозита за ремонт при бъдещо напускане на жилището.

Моля, обърнете специално внимание, на следните подробностите и дали тези точки са включени в договора за наем, както и тяхната коректност:

  • Размер на наем (без расноските по жилището)
  • Размер на разноските по жилището (особенно на отоплението)
  • Размер на депозита
  • Дали няема може да бъде увеличен след определен перйод от време и как е обосновано това в договора (Staffelmiete)
  • Продължителността на договора (временно или постоянно)
  • Приемен протокол

Освен това, не забравяите наемодателя да попълни формуляра за потвърждение от наемодател (Wohnungsgeberbestätigung).

Може да го свалите от тук: 
www.rathaus.dortmund.de/dosys/dokumentenpool_domap.nsf/WEB/
05524A610B639863C1257EDD0033803D/$FILE/Wohnungsgeberbest
%C3%A4tigung%20nach%20%C2%A7%2019%20BMG.pdf