WOHINDO

Отпадъци

В Дортмунд в почти всички жилищни сгради съществуват четири различни контейнера за отпадъци, в които се събират отпадъците от всички жители на къщата. Много е важно правилно да сортирате собствените си отпадъци и да ги хвърляте в подходящия контейнер. Ако не се придържате към него, службата за събиране на отпадъци може да откаже да го приеме или може да се наложи специално събиране, което е свързано с парична такса. В допълнение към вътрешните кофи за боклук, на улицата има и други големи контейнери за отпадъци за стъкло и хартия. Ако кофата за хартия към жилището е пълна, използвайте тези контейнери.

На снимките са примери за отпадъци, които принадлежат към биологичните отпадъци, остатъчните отпадъци, кошчето за рециклиране и кошчето за хартия.

Боклука в Дортмунд бива по следния начин разделян, събиран и изхвърлян:

 • В кафявия Био-Контейнер се изхвърлят:
  Органични кухненски и растителни отпадъци, като плодове и зеленчуци, кафе и филтри, развалени хранителни продукти, увехнали цветя и растения, както и пръста от тях.
   
 • В сивия Контейнер се изхвърлят:
  Фасове, торбички от прахосмукачка, остатъци от свещи, хигиени принадлежности, като лепенки, памперси и превръзки.
   
 • В жълтия Контейнер се изхвърлят:
  Опаковки, като кофички от кисело мляко, шишета от различни препарати, консерви и опаковки от прясно мляко, метали изкуствени материали и малки електроуреди, като камера например.
   
 • В синя Контейнер се изхвърлят::
  Вестници, книги, пликове за писма, кори от яйца, картони.

Повече информация можете да намерите в листовка на EDG Entsorgung Dortmund GmbH.