WOHINDO

5. Стъпка: Оглед на жилището

Бъдете точни и вземете още един човек с вас. Важно е да обърнете внимание на недостатъците и да ги запишете. Правилото: Четири очи виждат повече от две! Чести недостатъци са повреда на подове, дупки в стените, недобре уплатнени прозорци или мухъл. Спокойно може да заговорите наемодателя за недостатъците, за да видите дали преди наемането на жилището ще бъдат отстранени.
Ако ви харесва апартамента: Попитайте наемодателя дали се нуждае от още документи. Помолете го да попълни Формуляра 2 (Виж Стъпка 1).

ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТ

Ако наемете неремонтиран апартамент, можете да получите пари за ремонт от Социалните служби за обновяването му. Преразглегждането на отделните случаи е необходимо. Важно е наемодателят писмено (например във Формуляр 2 или в договора за наем) да удостоверява, че апартаментът е неремониран и той не плаща за първоначалното обновяване. Клиентите на Бюрото по труда могат да кандидатстват за разходи за ремонт във Формуляр 3 под "други разходи". Един апартамент се нуждае от ремонт, ако подовата настилка липсва, стените трябва да бъдат претапицирани и боядисани.