WOHINDO

Самостоятелно търсене на жилище

Препоръчваме ви сами да се опитате да си намерите жилище, ако не можете да използвате офертата на Дирекцията зо социално подпомагане и/или искате да избегнете дългите часове на чакане в учрежденията. На следващите страници ще намерите съвети за намиране и наемане на жилище в Дортмунд.

Преди да започнете търсенето, разгледайте общинските структури в Дортмунд и разберете кои са важните за вас власти, служби или други лица за контакт. Ще бъде много полезно за вас, ако вече имате основни езикови познания по немски, за да можете да говорите с бъдещият си наемодател и съседи.

Животът в Дортмунд е по-евтин в сравнение с други големи градове в Германия. В северните квартали апартаментите обикновено са по-евтини.

Ако вече живеете в наето от вас жилище, вземете под внимание, че периодът на предизвестие за напускане на старото ви жилище обикновено е 3 месеца.

Kartengrundlage: domap.de