WOHINDO

Застраховки

Застраховките ви защитават в случай на повреда, защото причинтелят (ако вие сте това лице) на щетите трябва да плати разходите по обезщетението. Застраховката за лична отговорност (Privathaftpflichtversicherung) има смисъл, защото без нея може в най-лошия случай да последва финансовата руина. Застраховката покрива разходите за нанесени щети на имущество и телесни повреди, напр. ако изтървете фотоапаратът на ваш приятел на пода или минувач е пострадал от саксия, която е паднала от вашия балкон.

Застраховката на дома (Hausratversicherung) е една от важните застраховки, но е полезно само ако вашето жилище, облекло и други ценности имат голяма стойност. Докато това не е така, обикновено не си заслужава да се направи застраховка за домашното съдържание.

Вноските за застраховки, такса за телевизия и радио и доставките на електроенергия и газ обикновено се изтеглят директно от вашата сметка чрез директен дебит. За тази цел сметката трябва да бъде достатъчно покрита, в противен случай ще бъдат добавени лихви за непокриване на разходите. Ако сметката няма достатъчно покритие, когато се теглят първите вноски, не сте осигурени и при нужда застраховката няма да покрие щетите.