WOHINDO

4. Стъпка: Съберете документите си

Съберете папка с вашите лични документи и ги вземете със себе си на огледа.

  • elektronischer Aufenthaltstitel (не важи за граждани на Европейският съюз)
  • Leistungsbescheid формуляр от Службата за социално подпомагане или Бюрото по труда
  • Bescheinigung über ein Mietangebot (Формуляр 2) Службата за социално подпомагане или Бюрото по труда (вж. стъпка 1)
  • SCHUFA-Auskunft е за вашата кредитоспособност (SCHUFA събира всички регистрирани дългове в Германия - например от договори за мобилни телефони - и предоставя информация за това, по този начин наемодателите искат да се застраховат)
  • Mieterselbstauskunft: Повечето наемодатели искат да имат т.нар. Самооценка на наемателя, преди да сключат договор за наем. Имайки го още при огледа, прави добро впечатление и изгражда доверие.

Пример за Самооценка на наемателя може да бъде намерен тук: www.mietrecht.de/mieterselbstauskunft/#Muster_Vorlage_-_Formular_zur_Selbstauskunft

Започнете от рано да заявявате необходимите документи, които още не притежавате, защото понякога отнема много време, докато ги получите. За SCHUFA това може например да отнеме до шест седмици.

Давайте само копия, а не оригинални документи.