WOHINDO

6. Стъпка: Получаване на потвърждение от Социалната служба или от Бюрото по труда

Стъпка 6: Получаване на потвърждение от службата за социално подпомагане или бюрото по труда

След това трябва да подадете попълнения формуляр 2 (вж. Стъпка 1 за наименованията на формулярите) лично на социалната служба във възможно най-кратък срок. Службата ще провери дали жилището е подходящо. По същото време клиентите на бюрата по труда могат да представят попълнения формуляр 3. Ако апартаментът отговаря на изискванията, ще получите потвърждение.

Плащане на депозит или кооперативни дялове

За повечето апартаменти трябва да се плати депозит преди или при настаняването. Това е предпазна мярка за наемодателя, в случай че не се плаща наемът или апартаментът е силно повреден. Ако при напускане на жилището всичко е наред, депозитът се възстановява. За кооперативните апартаменти трябва да се закупи кооперативен дял. Можете да кандидатствате за заем за тази цел от вашата социална служба. В този контекст формуляр 3 е важен за клиентите на Jobcenter.

Моля, поискайте от вашата социална служба да потвърди, че ще плати депозита.