WOHINDO

6. Стъпка: Получаване на потвърждение от Социалната служба или от Бюрото по труда

Попълненият Формуляр 2 (виж стъпка 1) изпратете възможно най-скоро до съответните служби. Те ще проверят дали жилището отговаря на посочените от тях критерии. В същото време клиентите на Бюрото по труда, могат да подадат попълнен Формуляр 3 и, ако е необходимо, Формуляр 4. Ако апартаментът отговаря на изискванията, ще получите потвърждение.

ПРИЕМАНЕ НА ДЕПОЗИТ ИЛИ КООПЕРАТИВЕН ДЯЛ (GENOSSENSCHAFTSANTEILEN)

За повечето апартаменти трябва да се плати депозит. Това е предплащане на определена сума на наемодателя, с която той се застрахова, че напускайки жилището няма да останат неплатени сметки или сериозни повреди в него. Ако всичко е наред при излизане, депозитът ще бъде възстановен. За Жилищни кооперативи (Genossenschaften) трябва да се закупи Кооперативен дял (Genossenschaftsanteil). За депозита можете да кандидатствате за заем от вашия доставчик на услуги, който трябва да бъде погасен на вноски.

Ако сте клиент на Бюрото по труда, заемът за депозита ще ви бъде удържан всеки месец (10% от месечните ви обезщетения). Затова Формуляр 4 е важен, за да ви подпомогнат.

Моля, вземете потвърждение от социалните служби, че ще ви заемат депозита.